bakgrunn bakgrunn

Norges havområder er syv ganger større enn Fastlands-Norge med nærliggende øyer. Boken forteller historien om hvordan Norge har fått råderett over disse områder. Det er ressursene der som har gjort oss alle rike. Verdien og mengden av de levende og ikke-levende ressursene i havet, på og under havbunnen i norske havområder blir beskrevet.

Boken har et titalls nye kart som viser havbunnen i relieff og med dybdekurver. I tillegg er det kart over de økonomiske sonene, fiskerigrensene og de fysiske grensene for norsk kontinentalsokkel.

Boken vil bli tilgjengelig til en pris av
100NOK / $11 / €11

bokens forside

Hva andre sier om oss:

Boka er et praktverk. Den dekker et hull i litteraturen om Norge og norsk natur.


Dr. Helge Jacobsen
(boksamler)

Kunnskapen om våre havområder er en vesentlig del av kunnskapen om det moderne Norge og dets historie.


Carl August Fleischer
dr. juris.

Meget interessant


Finn Lied direktør,
tidligere industriminister

VÆRDATA • Prestegårdsveien 53 • 0851 Oslo
Værdata logo